việc làm cửa hàng siêu thị mini cửa hàng tiện lợi

Việc làm cửa hàng siêu thị mini cửa hàng tiện lợi tổng hợp các tin tức tuyển dụng mới nhất từ chuỗi các hệ thống siêu thị mini kicle k,family mart,shop and go,b'smart,ministop..phù hợp các bạn sinh viên làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian ,có bố trí theo ca làm việc phù hợp với ứng viên và hỗ trợ làm việc gần nhà.