Đăng tuyển dành cho nhà tuyển dụng có nhu cầu đăng tin trên website timvieclamtphcm.com

Trang dành cho nhà tuyển dụng có nhu cầu tuyển dụng và đăng tuyển tìm ứng viên,chúng tôi đưa ra các gói dịch vụ hỗ trợ tốt nhất dành giúp cho nhà tuyển dụng có cơ hội tiếp cận nguồn ứng viên chất lượng từ website của chúng tôi.

Nhà tuyển dụng có nhu cầu đăng tin lên Fanpage:http://facebook.com/timvieclamtphcm.com.vn vui lòng tham khảo bảng báo giá dưới đây:
bấm xem ngay

   BẤM VÀO ĐÂY 

Captcha